วิธีป้องกันฟันผุด้วยการกินชีสช่วยปรับสภาพช่องปากให้มีค่าพอดี

ปัญหาสุขภาพช่องปากอย่างหนึ่งคือฟันผุเรามารู้จักวิธีป้องกันฟันผุ ด้วยการกินชีสช่วยปรับสภาพข่องปากให้มีค่าพอดีจากการวิจัยสถาบันทันตกรรมของสหรัฐฯเผยข้อมูลประหลาดใจว่าชีสอาหารที่คนกลัวอ้วนส่งผลดีต่อสุขภาพช่องปากและฟันโดยการวัดค่าพีเอสหรือความเป็นกรด-ด่างในช่องปาก

 

 

วิธีป้องกันฟันผุ

ฟันผุ เป็นปัญหาสุขภาพช่องปากอย่างหนึ่งที่ไม่มีใครอยากเจอ เพราะเมื่อฟันผุแล้ว มักจะมีอาการปวดที่แสนจะทรมานตามมา หลายๆ คนต้องถูกถอนฟันที่ผุทิ้งไป แต่รู้หรือไม่ว่า มีอาหารชนิดหนึ่งที่ช่วยให้คนเราห่างไกลปัญหาฟันผุได้

การวิจัยล่าสุดของสถาบันทันตกรรมทั่วไปในสหรัฐฯ เผยข้อมูลชวนประหลาดใจว่า ชีส อาหารที่คนกลัวอ้วนมักจะไม่ชอบนั้น กลับส่งผลดีต่อสุขภาพช่องปากและฟัน โดยทีมวิจัยรู้เรื่องราวนี้หลังทำการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นเด็กจำนวน 68 คน ทั้งหมดมีอายุระหว่าง 12-15 ปี และมีการแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม สำหรับกลุ่มแรก ทดลองให้กินนม อีกกลุ่มให้กินโยเกิร์ตสูตรไม่มีน้ำตาล กลุ่มสุดท้ายให้กินเชดดาร์ชีส แต่ถึงแม้จะกินต่างกัน แต่เด็กทุกกลุ่มก็ยังต้องทำความสะอาดช่องปาก แปรงฟันเหมือนกันทั้งหมด

เหตุที่นักวิจัยให้เด็กๆ กินอาหารที่ต่างกัน ก็เพื่อวัดค่าพีเอช หรือความเป็นกรด-ด่างในช่องปาก โดยกลุ่มที่กินนม และกลุ่มที่กินโยเกิร์ตนั้น ค่าพีเอชไม่เปลี่ยนแปลงทั้งก่อนและหลังกินอาหารทดลอง จะมีแค่กลุ่มที่กินเชดดาร์ชีสเท่านั้นที่พบว่า หลังกินชีสไปแล้ว ภายในช่องปากมีสภาพความเป็นด่างมากขึ้น

นักวิจัยพบว่า ชีสช่วยให้มีการผลิตน้ำลายซึ่งมีสภาพเป็นด่าง เมื่อน้ำลายออกมาก็จะช่วยปรับความสมดุล ไม่ให้ช่องปากมีสภาพเป็นกรดมากเกินไป เพราะขืนปล่อยให้เป็นกรดมาก ก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสฟันผุ สึก กร่อนได้ง่าย นอกจากนี้ ในขณะที่กัดหรือเคี้ยวชีสนั้น ตัวชีสยังปล่อยสารประกอบบางอย่าง เสมือนเป็นฟิลม์เข้าเคลือบป้องกันฟันจากกรดของอาหาร ลดโอกาสฟันผุอีกต่อหนึ่ง

ได้รับรู้ประโยชน์จากชีสที่ดีต่อฟันไปแล้ว อย่าริตั้งหน้าตั้งตากินแต่ชีส เพราะทุกอย่างต้องเดินทางสายกลาง กินชีสแต่พอเหมาะ.

ทีมเดลินิวส์ออนไลน์

งานที่ทำแล้วรวย Click >> ดูรายละเอียดงาน