มีลูกมาก จะยากจนจาำกจากคำกล่าวจะมีวิธีเลี้ยงลูกอย่างไรไม่ให้จน

วิธีเลี้ยงลูกไม่จนแม้นจะมีคำกล่าวที่ว่ามีลูกมาก จะยากจนไม่จริงเสมอไป แน่นอนว่ามีค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงลูกย่อมมากกว่าการมีลูกเพียงคนเดียว สาเหตุหลักที่ทำให้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับลูกกลายเป็นภาระด้านการเงินให้พ่อแม่อยู่ที่วิธีการเลี้ยงดูลูกของพ่อแม่แนะนำการเลี้ยงลูกให้ถูกวิธีเริ่มจากการสอนลูกใช้เงิน สอนการออมเงินและสอนการหาเงินไปตามขั้นตอน

 

 

วิธีเลี้ยงลูกไม่จน

หลายคนคงเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่า “มีลูกมาก จะยากจน” ซึ่งจริงหรือไม่นั้น … ต้องบอกว่า ไม่จริงเสมอไป แน่นอนว่าการมีลูกหลายคน ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงลูกย่อมมากกว่าการมีลูกเพียงหนึ่งหรือสองคน แต่สาเหตุหลัก ๆ ที่ทำให้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับลูกกลายเป็นภาระด้านการเงินให้พ่อแม่นั้น อยู่ที่วิธีการเลี้ยงดูลูกของพ่อแม่ โดยครอบครัวที่มีลูกมาก หากเลี้ยงลูกถูกวิธี อาจไม่ประสบปัญหาด้านการเงินเลยก็เป็นได้ ทั้งนี้ K-Expert มีคำแนะนำที่จะช่วยให้พ่อแม่สามารถเลี้ยงดูลูกได้อย่างสบาย ๆ มาฝากค่ะ

สอนลูก…ใช้เงิน

พ่อแม่ควรฝึกให้ลูกรู้จักบริหารเงินด้วยตัวเอง โดยกำหนดเงินค่าขนมเป็นรายสัปดาห์ หรือรายเดือน เป็นการฝึกให้ลูกมีความรับผิดชอบในการใช้จ่ายเงิน รู้จักประเมินการใช้เงินที่ได้รับให้เพียงพอตามระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ เช่น ให้เงินลูกเป็นรายสัปดาห์ สัปดาห์ละ 200 บาท นั่นหมายความว่า ลูกไม่ควรใช้จ่ายเกินวันละ 40 บาท แล้วหากวันใดใช้เกิน ก็จะทำให้วันเหลือใช้เงินได้น้อยลง นอกจากนี้ พ่อแม่ควรมีข้อตกลงกับลูกว่า จะไม่มีการให้เงินเพิ่มหากลูกใช้เงินหมดก่อนครบสัปดาห์ หรือครบเดือนตามที่ตกลงกันไว้ เพราะหากพ่อแม่ให้เงินแก่ลูกเพิ่มทุกครั้งที่ลูกขอเงิน การปลูกฝังเรื่องการใช้จ่ายเงินให้กับลูกจะเป็นไม่ผลสำเร็จ นอกจากนี้ พ่อแม่ยังควรปลูกฝังลูกเรื่องของการซื้อของแต่ละครั้งว่าไม่ใช่ดูที่ความสวย หรือเป็นของแบรนด์หรู แต่ควรดูที่คุณภาพและประโยชน์ใช้สอยเป็นอันดับแรก

สอนลูก…ออมเงิน

เวลาที่ลูกอยากได้สิ่งของใดๆ พ่อแม่ส่วนใหญ่มักจะตามใจลูก ซื้อของให้ลูกตามที่ลูกต้องการ ซึ่งการตามใจลูกเช่นนี้เท่ากับเป็นการปลูกฝังนิสัยช่างขอและเรียกร้องไม่รู้จบ เมื่ออยากได้อะไร พ่อแม่ก็จัดหามาให้ ซึ่งเป็นการทำร้ายลูกในระยะยาว ดังนั้น พ่อแม่ต้องไม่ตามใจลูกมากเกินไป เมื่อลูกอยากได้สิ่งของใดๆ ก็ตาม เช่น คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กราคา 20,000 บาท พ่อแม่อาจใช้หลักจ่ายคนละครึ่งกับลูก เพื่อฝึกให้ลูกเก็บออมเงิน และเรียนรู้ว่าหากต้องการได้สิ่งของใดๆ มิใช่ร้องขอจากพ่อแม่ทั้งหมด รวมถึงเมื่อทำแบบนี้แล้ว ลูกจะยิ่งเห็นคุณค่าของสิ่งที่ได้มาจากเงินออมของตนเอง

สอนลูก…หาเงิน

เมื่อลูกเริ่มเข้าเรียนระดับมัธยมปลาย หรือระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งลูกเริ่มมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น พ่อแม่อาจสนับสนุนให้ลูกทำงานพิเศษช่วงปิดเทอม เช่น เป็นพนักงานในร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด หรือรับจ้างสอนพิเศษ หากลูกเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบทำของน่ารักกระจุกกระจิก อาจแนะนำให้ลูกทำของออกมาขายเป็นสินค้า Hand-made เช่น กิ๊บติดผมน่ารักๆ ซองใส่มือถือเก๋ๆ รวมถึงสามารถใช้สื่อออนไลน์เป็นช่องทางในการขายของได้ ทั้งนี้ พ่อแม่ไม่ควรบังคับให้ลูกไปทำงานพิเศษ เพราะอาจทำให้ลูกรู้สึกต่อต้าน หรือไม่มีความสุขในการทำงาน แต่ควรสอนหรือแนะนำข้อดีของการทำงานว่าลูกจะได้อะไร ซึ่งการทำงานพิเศษถือเป็นบทเรียนสำคัญในการสอนลูกให้มีความรับผิดชอบ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมถึงเป็นการสร้างรายได้เสริมให้ตัวเอง

หากพ่อแม่มีการปลูกฝังให้ลูกรู้จักบริหารเงินด้วยตนเอง จะช่วยให้มั่นใจได้ว่า เราได้สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับลูกของเราแล้ว เพราะสิ่งเหล่านี้จะติดตัวลูกไปจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต
โดยเดลินิวส์

งานพาร์ทไทม์ทางเน็ตถูกกฎหมาย Click >> ดูรายละเอียดงาน