‘พุทธวจน’ใจสงบรับ‘วิสาขบูชา’วันสำคัญทางพุทธศาสนา

พุทธวจน ใจสงบรับ วิสาขบูชา เปรียบเหมือนมนุษย์ไว้3เหล่าคือ บัวที่จมอยู่ในน้ำ บัวเสอมพื้นน้ำและบัวพ้นน้ำซึ่งผิดแผกจากเดิมที่ท่ายทอดกันมาว่าบัวนั้นมี4เหล่า การฟังธรรมถือว่าเป็นมงคลสูงสุดของชาวพุทธ เมื่อใกล้ถึงวันวิสาขบูชาจึงชวนชาวพุทธไปร่วมการทำบุญใส่บาตร ฟังธรรม

 

‘พุทธวจน’ใจสงบรับ‘วิสาขบูชา’

คัดลอกมาจากพระสูตร ที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบมนุษย์ไว้ 3 เหล่าคือบัวที่จมอยู่ในน้ำ บัวเสมอพื้นน้ำ และบัวพ้นน้ำ ผิดแผกจากเดิมที่ถ่ายทอดกันมาว่าบัวนั้นมี 4 เหล่านี้คือ ความรู้อีกด้านของพุทธศาสนาที่ศึกษาโดยตรงจากพุทธวจนหรือธรรมจากพระโอษฐ์ และเพื่อถ่ายทอดพุทธวจนอันถูกต้องของพระพุทธเจ้าแก่ชาวพุทธที่สนใจ พุทธวจนสมาคม มูลนิธิพุทธวจน และมูลนิธิพุทธโฆษณ์ พร้อมพุทธวจนสถาบันทั่วโลก ได้ร่วมกันจัดงาน “ร่วมกันแสดงความรักและศรัทธาในตถาคต (BE BUDDHAWAJANA WORLD) เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังของชาวพุทธวจนสถาบันที่ปักหมุดแล้วว่ามีอยู่จริง จนถึงขณะนี้ได้มีการปักหมุดของพุทธวจนสถาบันทั่วโลกทั้งในนามส่วนตัวและองค์กร เพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วกว่า 1,800 ราย ความเรืองแสงของหมุดในภาพจึงเสมือนการตามประทีปในที่มืดเพื่อจุดประกายให้ชาวพุทธทั้งหลาย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่กล่าวย้ำว่า “อย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายในกัลยาณวัตรของพระองค์ และเป็นการเชิญชวนผู้อื่นให้เข้ามาศึกษาด้วยเช่นกันตามคำตรัสจากพระโอษฐ์บาลีที่ว่า “เอหิปสฺสิโก” (เป็นธรรมที่ควรเรียกกันมาดู)

“ทั้งนี้การได้ฟังธรรมถือว่าเป็นมงคลสูงสุดของชาวพุทธ หรือการไปวัดสิ่งสำคัญสูงสุดคือการได้ฟังธรรม ซึ่งควรจะเป็นเรื่องหลัก แต่ชาวพุทธโดยทั่วไป ทำเป็นเรื่องหลักในขณะนี้คือการไปทำสังฆทาน ขอสายสิญจน์ รดน้ำมนต์” นฤเบศวร์ ทองแดง ประธานคณะกรรมการมูลนิธิพุทธวจน ย้ำถึงหลักคำสอนแท้จริงของพระพุทธเจ้าเฉกเช่นเดียวกับการกตัญญูกตเวทีกับพ่อแม่ ที่พุทธวจนอธิบาย
ไว้ว่า แม้จะดูแลพ่อแม่ด้วยการเช็ดอุจจาระปัสสาวะยามท่านเจ็บไข้ เลี้ยงดูท่านยามแก่เฒ่า แต่ความกตัญญูยังไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับพาท่านไปศึกษาธรรมะ เหล่านี้เป็นต้น “บางคนอาจจะคิดว่า ศาสนาพุทธยัง
อยู่ดี ก็เห็นมีวัด มีพระสงฆ์เต็มไปหมด แต่เมื่อไปศึกษาในเชิงลึกจะพบว่า การศึกษาศาสนาพุทธส่วนใหญ่จะไปศึกษาในสิ่งที่แต่งขึ้นใหม่ คำว่า ละนันทิ (ละความเพลิน) ชาวพุทธบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินคำนี้เลย ทั้ง ๆ ที่เป็นคำที่พระพุทธองค์เน้นมาก ๆ ว่าเป็นวิธีที่สามารถนำไปสู่การบรรลุธรรมได้” ประธานคณะกรรมการมูลนิธิพุทธวจนบอกเล่า

เช่น E-Tipitaka ซึ่งผู้ศึกษาสามารถดาวน์โหลด เพื่อการศึกษาผ่านมือถือในระบบต่าง ๆ นอกจากนี้จะมีงานแสดงสินค้า (Be Buddhawajana World Expo) ซึ่งเป็นสินค้าที่กระบวนการผลิตมาจากสัมมาทิฏฐิของผู้ที่ศึกษาคำสอนพระพุทธเจ้า เช่น สินค้าแฮนด์เมด สื่อด้วยพระสูตรต่าง ๆ สินค้าเครื่องใช้ทั่วไป อาหารและขนม นำมาออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่พร้อมพระสูตร ซึ่งเป็นการแสดงและขายผลิตภัณฑ์ที่ใช้คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสื่อในการเผยแผ่คำสอน เช่น ถุงพลาสติกที่ใช้ตราสินค้าบัวสามเหล่า เป็นต้น การบรรยายธรรมจาก พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ประธานสงฆ์วัดนาป่าพง ตลอดจนการเสวนาธรรมของอุบาสกอุบาสิกาผู้นำพุทธวจนไปปฏิบัติจนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอย่างได้ผลงานดังกล่าวอยู่ในเทศกาลของวิสาขบูชา

สำหรับชาวพุทธที่สนใจร่วมงานวิสาขบูชาใหญ่ระดับประเทศในปีนี้ บริเวณท้องสนามหลวงรัฐบาล เอกชน และองค์กรชาวพุทธนับร้อย ร่วมกันจัดงาน “สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2556” ระหว่างวันที่ 18–24 พฤษภาคม ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ภายใต้แนวคิด “26 ศตวรรษวิสาขบูชาโลก” ชวนกันปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ทั่วไทย และสวดมนต์พร้อมกันในคืนวิสาขบูชา โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระองค์ เพื่อให้ประชาชนได้สักการะตลอดงาน พระธรรมเทศนาจากพระวิปัสสนาจารย์ชื่อดังทุกวัน เวลา 19.00 น.

อาทิ พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร), พระอาจารย์อารยวังโส, พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก, พระราชมงคลรังษี, พระราชวิสุทธิโมลี และพระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ เป็นต้น การร่วมบุญแผ่นทองเพื่อจัดสร้างพระพุทธชยันตีปางสมาธิ อธิษฐานจิตติดต้นกัลปพฤกษ์ และทำบุญดอกบัวบูชาพระรัตนตรัย การสาธยายพระไตรปิฎก เป็นต้น และเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมสวดมนต์พร้อมกันในคืนวันที่ 24 พฤษภาคม หรือคืนวิสาขบูชา โดยที่ท้องสนามหลวงจะเริ่มสวดมนต์กันตั้งแต่เวลา 19.00 น.
โดยเดลินิวส์

งานพาร์ทไทม์ทางเน็ตถูกกฎหมาย Click >> ดูรายละเอียดงาน