สักการะ 4 เทพเจ้า มงคลชีวิต

สักการะ 4 เทพเจ้า มงคลชีวิต

มงคลชีวิตถ้าพูดถึงจะหมายถึงการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้เกิดสิ่งดีๆในชีวิตในช่วงตรุษจีนคนที่มีเชื้อสายจีนมักนิยมไปไหว้เทพเจ้าเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวจะเน้นในด้านโชคลาภและการดำเนินชีวิตมี4เทพเจ้าสำคัญที่สักการะบูชา

 

สักการะ 4 เทพเจ้า มงคลชีวิต

 

 

 

สักการะ 4 เทพเจ้า มงคลชีวิต

ตรุษจีน วันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีของชาวจีน นอกจากจะเป็นวันสำคัญที่คนในครอบครัวจะมาเฉลิมฉลองกัน ตามคติจีนยังมีพิธีการไหว้ขอพรจากเทพเจ้าเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตตนเองและครอบครัว

สักการบูชาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในช่วงตรุษจีน จะเน้นไปในด้านโชคลาภและการดำเนินชีวิต อาทิ องค์พระโพธิสัตว์ (พระโพธิสัตว์กวนอิม) เทพกวนอู เทพซิ่ว และเทพไฉ่ซิ่งเอี๊ย โดยล่าสุด เมกาบางนา ได้จัดงาน “เมกาบางนา มหัศจรรย์ตรุษจีน มหามงคล” ระหว่างวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์นี้ และได้อัญเชิญเทพเจ้าทั้ง 4 เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสักการะพร้อมกันในที่เดียว

ริว จิตสัมผัส กล่าวว่า การสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตควรจะต้องรู้ความหมายของเทพ และวิธีสักการะที่ถูกต้องด้วย โดยองค์พระโพธิสัตว์ (พระโพธิสัตว์กวนอิม) เทพเจ้าปางเมตตา หรือปางประทานพร ท่านเปรียบเสมือนแม่ทัพ นำทีมในเรื่องการนำพรดี ๆ จากสรวงสวรรค์มามอบให้กับมนุษย์ เทพกวนอู เทพแห่งความซื่อสัตย์และมีคุณธรรม ขณะเดียวกันท่านก็เป็นหนึ่งในเทพโชคลาภด้วย เทพซิ่ว (องค์หนันจวี๋เหล่านเซียนองค์) ตำนานของท่าน ท่านได้เกิด และดับมาแล้วถึง 7 รอบ เลยได้รับการยกย่องให้เป็นเทพแห่งอายุยืน และเทพไฉ่ซิ่งเอี๊ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ
สำหรับความเป็นมาและความสำคัญของเทพทั้ง 4 ดังนี้

1) องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์ หรือที่ชาวจีนเรียกว่า “กวนซีอิมผู่สัก” (พระโพธิสัตว์กวนอิม) เป็นพระมหาโพธิสัตว์องค์หนึ่งที่มีพระเมตตากรุณามากซึ่งมีความสำคัญ ในการโปรดสัตว์โลกเป็นอย่างยิ่งในพระไตรปิฎกนิกายจีนมหายาน ได้จารึกถึงบทบาทสำคัญของพระองค์ ที่มีต่อพระพุทธศาสนาเป็นอันมาก พระองค์ได้ทรงตั้งปณิธานไว้ว่าจะขอโปรดสัตว์โลกในไตรภูมิเพื่อให้สัตว์โลกได้รับพระเมตตากรุณามากที่สุด

2) เทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ หรือ จงอี้เหยินหย่งเสินต้าตี้ ซึ่งแปลว่า มหาเทพผู้ซื่อสัตย์จงรักภักดี มีความเป็นธรรม มีมนุษยธรรม และกล้าหาญ ท่านได้รับการขนานนามว่าเป็นเทพเจ้า

ครั้งแรกในสมัยราชวงศ์ชิง วิธีการบูชาและคำบูชาเทพเจ้ากวนอู ของไหว้ต่าง ๆ สำหรับบูชาท่านกวนอูนั้น หากอยู่บ้านให้ไหว้ด้วยส้มหรือสาลี่ หรืออื่น ๆ ได้ทุกชนิด หากคุณเดินทางไปไหนให้ไหว้กวนอูด้วยแอปเปิ้ล ซึ่งความหมายในภาษาจีนของแอปเปิ้ลนั้น หมายถึง เดินทางปลอดภัย นอกนั้นยังต้องมีน้ำชาหนึ่งแก้ว

3) ซิ่ว เทพแห่งการมีอายุมั่นขวัญยืน มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง สัญลักษณ์ที่เป็นคน จะเป็นรูปชายชราหนวดยาว มือถือไม้เท้าห้อยผลน้ำเต้า และมือถือลูกท้อ ซึ่งเป็นผลไม้แห่งความยั่งยืนและมักจะมีนกกระเรียนขาวอยู่ข้างกาย ในหนังสือจวงจื่อตอนเต้าจื๋อกล่าวไว้ว่า อายุของคนในวัยชรานั้นแบ่งออกเป็น 3 ช่วง อายุยืนถึง 100 ปี เรียกว่า เจี่ยซิ่ว อายุถึง 80 ปี เรียกว่า จงซิ่ว และอายุถึง 60 ปี เรียกว่า เหี่ยซิ่ว

4) เทพเจ้าไฉ่ซิ่งเอี๊ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ซึ่งมีคำเรียก หรือสำเนียงแตกต่างกันอยู่บ้าง เช่น “ไช้ซิ้งเอี๊ย” “ไฉ่เซ่งเอี๊ย” หรือ “ไฉเสิ่งเอี๊ย” เป็นต้น ดังนั้นเมื่อถึงวันขึ้น 2 ค่ำ เดือนอ้าย (ตามปฏิทินจีน) และวันที่ 22 เดือน 7 (ตามปฏิทินจีน) ของทุกปี นักธุรกิจชาวจีนจะขมีขมันนำเครื่องเซ่นไหว้ มาบูชาเทพเจ้าไฉ่ซิ่งเอี๊ย

ในงานมหัศจรรย์ตรุษจีน มหามงคล ยังตระการตากับการแสดงมหาเทพมังกรไฟและสิงโต เรืองแสงหลากสีสัน ซึ่งเป็นไฮไลต์พิเศษของงานนี้ โดยจะมีพิธีเบิกเนตรเป็นครั้งแรกโดย ริว จิตสัมผัส ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 19.00 น. พร้อมกิจกรรมเสริมมงคลโชคลาภที่เต็มไปด้วยสีสันและการแสดงศิลปวัฒนธรรมจีนต่าง ๆ มากมาย อาทิ การแสดงสิงโต กระโดดข้ามเสาดอกเหมย, การแสดงกลอง 5 ธาตุ, การแสดงมหาเทพมังกรไฟ, การแสดงสิงโต 9 มหามงคล และการแสดงสิงโตปักกิ่ง และกิจกรรมที่เสริมมงคลแก่ชีวิตอีกมากมาย

ร่วมพิธีอัญเชิญทวยเทพ สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาประดิษฐาน ณ บริเวณทางเข้าศูนย์การค้าเมกาบางนา ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 19.00 น. และร่วมกันสักการะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตตลอดทั้งปีมะเส็งนี้.
โดยเดรินิวส์
ข้อมูลสำคัญ สนใจงานเสริมติดต่อที่คุณปริญญาโทร088-873-9626 พร้อมนำรหัส++G130003++มารับงานได้ทันที