สาวน้อยประแป้งพืชไม้ประดับปลูกช่วยดูดสารพิษแต่เป็นพืชที่มีพิษ

สาวน้อยประแป้งพืชไม้ประดับ

สาวน้อยประแป้งพืชไม้ประดับปลูกช่วยดูดสารพิษแต่เป็นพืชที่มีพิษ สาวน้อยประแป้งเป็นไม้ที่ช่วยดูดสารพิษจากอากาศในอาคารได้เป็นอย่างดี สาวน้อยประแป้งจัดว่าเป็นพืชมีพิษชนิดหนึ่ง พิษอยู่ในใบ ลำต้นและน้ำยาง ทำให้เกิดการระคายเคืองทางเดินอาหาร โดยเฉพาะในปากและลำคอ ถ้ารับประทานเข้าไปจะมีอาการเจ็บปวด ร้อนที่ลิ้นในเยื่อบุช่องปาก การสัมผัสน้ำยางทำให้เกิดอาการบวมแดง

 

สาวน้อยประแป้งพืชไม้ประดับ
สาวน้อยประแป้งพืชไม้ประดับ

สาวน้อยประแป้งพืชไม้ประดับ

สาวน้อยประแป้ง เป็นพืชที่ปลูกง่าย นิยมปลูกทั้งภายในและภายนอกอาคารบ้านเรือน เป็นไม้ที่ช่วยดูดสารพิษจากอากาศภายในอาคารได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม สาวน้อยประแป้งจัดว่าเป็นพืชมีพิษชนิดหนึ่ง พิษจะอยู่ในใบ ลำต้น และน้ำยาง โดยสารพิษที่พบคือ สารแคลเซียมออกซาเลทที่เป็นผลึกรูปเข็ม สารจำพวกโปรตีนและเอนไซม์ที่สามารถย่อยโปรตีน ผลึกแคลเซียมออกซาเลทที่เป็นผลึกรูปเข็มนี้จะทิ่มแทงผิวหนัง ทำให้เกิดการระคายเคืองทางเดินอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปากและลำคอ เมื่อรับประทานต้นสาวน้อยประแป้งเข้าไปจะรู้สึกเจ็บปวด ร้อนที่ลิ้นและในเยื่อบุช่องปาก การสัมผัสน้ำยางทำให้เกิดอาการบวมแดงได้ และนอกจากนี้ยังมีสารจำพวกโปรตีนและเอนไซม์ที่สามารถย่อยโปรตีนทำให้ปาก ลิ้นและคอบวมพองเป็นตุ่มใส อีกทั้งยังทำให้กลืนลำบากอีกด้วย แล้วยังอาจทำให้การพูดผิดไปได้ ฉะนั้น จึงควรที่จะระมัดระวัง
โดยเดลินิวส์

งานเสริมรายได้ดี Click >> ดูรายละเอียดงาน

อนนที่ลิ้