อาหารของเด็กปัจจุบัน อาหารเสี่ยงโตก่อนวัย สาเหตุเด็กโตก่อนวัย

สาเหตุเด็กโตก่อนวัย

สาเหตุเด็กโตก่อนวัย เกิดจากการกินอาหารที่มีฮอร์โมนอาหารเสี่ยงโตก่อนวัยเป็นโรคหนุ่มสาวก่อนวัย อาหารของเด็กปัจจุบันจะเน้นอาหารประเภทฟาสต์ฟูีต อาหารในห้างสรรพสินค้าหรือหมูกระทะ ซึ่งอาหารเหล่านี้เสี่ยงเด็กโตก่อนวัยเกิดความผิดปกติของฮอร์โมนเจริญเติบโตที่หลั่งมาจากสมอง ไปกระตุ้นเพศให้เกิดความผิดปกติ

 

สาเหตุเด็กโตก่อนวัย
สาเหตุเด็กโตก่อนวัย

 

สาเหตุเด็กโตก่อนวัย

พฤติกรรมการรับประทานอาหารของเด็กในปัจจุบัน ส่งผลกระทบหลักต่อโรคหนุ่มสาวก่อนวัยมากขึ้น อาหารของเด็กปัจจุบันที่รับประทานส่วนใหญ่เป็นอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ด อาหารในห้างสรรพสินค้าหรือหมูกระทะ ซึ่งอาหารเหล่านี้เสี่ยงเด็กโตก่อนวัยมักมีสารปนเปื้อนของฮอร์โมนอยู่ทั้งสิ้นสาเหตุเด็กโตก่อนวัย จะพบมากในเนื้อไก่ที่มาจากฟาร์ม ปัจจุบันเนื้อไก่มีความปลอดภัยจากฟาร์ม แต่ในยุคก่อนปี 2542 ยังมีการใช้ฮอร์โมนเพื่อเร่งการเจริญเติบโตในเนื้อไก่ ฮอร์โมนเหล่านี้มักละลายในไขมันดี เด็กกินเข้าไปก็เก็บสะสมไว้ในไขมัน กินบ่อยมากเข้าจึงมีส่วนทำให้เกิด “โรคหนุ่มสาวก่อนวัย” ได้

โรคหนุ่มสาวก่อนวัย เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของฮอร์โมนเจริญเติบโตที่หลั่งมาจากสมอง ไปกระตุ้นต่อมเพศให้เกิดความผิดปกติ ทำให้เด็กเป็นหนุ่มสาวเร็วกว่าวัย พบในอายุเพียงแค่ 8-9ปี โดยผู้หญิงจะเริ่มมีหน้าอกและประจำเดือน ส่วนผู้ชายจะมีอวัยวะเพศเหมือนผู้ใหญ่ ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ทางเพศได้ เสี่ยงต่อปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและโรคทางเพศสัมพันธ์

การแก้ปัญหาเบื้องต้นควรเริ่มจากพื้นฐานสำคัญอย่างครอบครัว ผู้ปกครองต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคหนุ่มสาวก่อนวัย เพื่อการดูแลอย่างใกล้ชิดและถูกต้อง สังเกตอาการหากมีความผิดปกติควรปรึกษาแพทย์ ทั้งนี้ควรดูแลให้พักผ่อนเพียงพอวันละไม่ต่ำกว่า8ชั่วโมง ดื่มนมวันละไม่ต่ำกว่า3แก้ว กินอาหารให้ครบ5หมู่ และออกกำลังกายให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตตามวัย

ชนัดดา บุญครอง

งานเสริมรายได้ดี Click >> ดูรายละเอียดงาน