สเต็มเซลล์ เป็นเซลล์ต้นกำเนิดใช้รักษาอาการก่อนใช้ต้องศึกษา

สเต็มเซลล์ เป็นเซลล์ต้นกำเนิด ใช้รักษาอาการก่อนใช้ต้องศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติคือแบ่งตัวเพิ่มจำนวนได้แบบไม่จำกัดร่างกายมนุษย์มีมีสเต็มเซลล์หลายชนิดมีคุณสมบัติแตกต่งกันสร้างเซลล์ร่างกายต่างชนิดกันจึงเป็นความหวังใหม่ทางการแพทย์จึงต้องมีการศึกษาและระวังในการใช้รักษาอาการต่างๆ

 

 

สเต็มเซลล์ เป็นเซลล์ต้นกำเนิด

สเต็มเซลล์รักษาโรคได้จริงหรือ?…ผศ.นพ.ดร.นิพัญจน์ อิศรเสนา ผู้เชี่ยวชาญด้านสเต็มเซลล์ แพทยสภา ให้ความกระจ่างว่า สเต็มเซลล์ เป็นเซลล์ต้นกำเนิด มีคุณสมบัติพิเศษ คือ แบ่งตัวเพิ่มจำนวนได้ไม่จำกัด โดยในร่างกายของมนุษย์มีสเต็มเซลล์หลายชนิด แต่ละชนิดมีคุณสมบัติแตกต่างกัน และสร้างเซลล์ร่างกายต่างชนิดกัน เซลล์ที่เกิดขึ้นใหม่จึงทำให้อวัยวะนั้นๆ ทำงานอยู่ได้ ทางการแพทย์จึงมีการนำไปใช้ต่างกัน

นอกจากนี้ยังมีการแยกเซลล์จากตัวอ่อนระยะเริ่มแรกมาเพาะเลี้ยงเพิ่มจำนวนในหลอดทดลอง แบบนี้เรียก เซลล์ต้นกำเนิดตัวอ่อน (Human embryonic stem cell) มีคุณสมบัติที่กลายเป็นเซลล์ได้ทุกชนิดในร่างกาย สเต็มเซลล์จึงกลายเป็นความหวังใหม่ทางการแพทย์

อย่างไรก็ตาม ข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน ยังคงจำกัดการรักษาเฉพาะการนำสเต็มเซลล์ที่ได้จากเซลล์ของไขกระดูกของผู้ป่วยเองหรือพี่น้องของผู้ป่วยที่เป็นโรคทางระบบโลหิตวิทยาบางโรคมาใช้เท่านั้น โดยโรคทางระบบโลหิตวิทยาที่แพทย์สามารถใช้สเต็มเซลล์รักษาได้ และสามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิการรักษาได้ ได้แก่ โรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาว (leukemia) โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง (lymphoma) โรคไขกระดูกฝ่อ (aplastic anemia) โรคมะเร็งมัยติเพิลมัยอิโลมา (multiple myeloma) และโรคโลหิตจางพันธุกรรมธาลัสซีเมีย (thalassemia) นอกเหนือจากที่กล่าวนี้จึงถือว่าอยู่ในช่วงการทดลอง ยังไม่เป็นที่ยอมรับทางการแพทย์ และอาจเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคล เช่นกรณีการฉีดสเต็มเซลล์รกแกะ ยังไม่เป็นที่ยอมรับทางการแพทย์ว่าช่วยชะลอความเสื่อมของอวัยวะได้จริง

หากเข้ารับการรักษาด้วยสเต็มเซลล์ที่ยังไม่ผ่านการรับรองทางการแพทย์ ยิ่งมีข้อควรระวังมากกว่าการใช้ยาเพราะเซลล์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถฆ่าเชื้อได้ หากมีการติดไวรัสในเซลล์ ไวรัสเหล่านั้นจะถูกปลูกถ่ายไปพร้อมกันด้วย และหากอยู่ในสถานที่ไม่ได้มาตรฐาน อาจส่งผลดีในระยะสั้น แต่ระยะยาวอาจกลายเป็นมะเร็ง เนื้องอก จนกระทั่งเสียชีวิตได้ และหากเป็นเซลล์จากสัตว์ ร่างกายของคนเราอาจจะเกิดอาการแพ้ได้ เพราะแม้แต่การรับเลือดจากคนด้วยกันร่างกายยังอาจเกิดการต่อต้าน โดยเซลล์ในร่างกายจะทำลายเซลล์ที่ได้รับมา ทำให้เกิดผลข้างเคียง บางครั้งอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต

ทราบคำยืนยันจากแพทย์แล้ว ก่อนตัดสินใจรักษาด้วยสเต็มเซลล์ต้องคิดให้ดี.

ทีมเดลินิวส์ออนไลน์

งานที่ทำแล้วรวย Click >> ดูรายละเอียดงาน