หญ้าตีนกา พืชใบเลี้ยงเดี่ยว สรรพคุณเป็นยารักษาอาการต่างๆได้

หญ้าตีนกา

หญ้าตีนกา พืชใบเลี้ยงเดี่ยว สรรพคุณเป็นยารักษาอาการต่างๆได้ เป็นหญ้าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติลักษณะเด่นช่อดอกเห็นชัดเจน ลำต้นสั้นตั้งกอความสูงไม่มากลำต้นแบบสีเขียว หรืือเขียวอ่อนแตกต้นใหม่ที่โคนกอเป็นกอขนาดใหญ่ใบรูปแถบยาวปลายเรียวแหลมโคนใบมีขนไม่แข็งนัก ก้านดอกสีเขียวกลมยาวและแตกช่อดอกที่ส่วนปลาย3-8ช่อในแต่ละช่อย่อยจำนวนมาก มีสรรพคุณลดร้อนแก้พิษไข้ บำรุงน้ำดี ลดอาการบวมอักเสบ

 

หญ้าตีนกา
หญ้าตีนกา

หญ้าตีนกา

เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ลักษณะเด่น ช่อดอกเห็นชัดเจน ลำต้น สั้นตั้งเป็นกอ ความสูงของกอประมาณ 50 ซม. ลำต้นแบนสีขาว-เขียวอ่อน แตกต้นใหม่ที่โคนกอเป็นกอขนาดใหญ่ ใบ รูปแถบยาวปลายเรียวแหลม โคนใบมีขนไม่แข็งนัก กาบใบค่อนข้างใหญ่สีเขียวอ่อน-ขาวหุ้มซ้อนทับใบที่เกิดลำดับหลัง ดอก ออกที่ปลายยอด ก้านดอกสีเขียวกลมยาว และแตกช่อดอกที่ส่วนปลาย 3-8 ช่อ ในแต่ละช่อย่อยมีดอกย่อยจำนวนมากสามารถใช้เลี้ยงสัตว์ได้ หญ้าตีนกา มีสรรพคุณ ลดความร้อนแก้พิษไข้ บำรุงน้ำดี แก้น้ำดีพิการ ตำผสมสุราแก้ปวดบวมอักเสบ

(ข้อมูลจาก www.bedo.or.th/)

งานเสริมรายได้ดี Click >> ดูรายละเอียดงาน