หญ้าแฝก

หญ้าแฝกนั้นเป็นพืชที่มีประโยชน์หลายอย่างเป็นการช่วยอนุรักษ์ดิน ป้องกันการพังทลายของหน้าดินและมีประโยชน์หญ้าแฝกอีกมากสามารถนำมาเป็นอาหารสัตว์ได้ โดยใบหญ้าแฝกมีคุณค่าทางอาหารพอๆกับหญ้าอื่นๆที่โครงการพัฒนาดอยตุงสามารถผลิตแท่งเพาะชำและวัสดุปลูกพืชจากใบและต้นหญ้าแฝกอีกด้วย

 

หญ้าแฝก

 

หญ้าแฝก

หญ้าแฝกมีประโยชน์มากด้านนอกจากอนุรักษ์ดิน ป้องกันการพังทลายของหน้าดินแล้วสามารถนำมาเป็นอาหารสัตว์ ได้ โดยใบหญ้าแฝกมีคุณค่าทางอาหารพอ ๆ กับหญ้าอื่น ๆ อีกทั้งยังไม่มีสารที่เป็นพิษ จึงไม่เป็นอันตรายต่อปศุสัตว์ มีโปรตีน 5.2 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักแห้ง ใบหญ้าแฝกเป็นพืชที่มีรูปทรงของกอสวยงาม ใบมีทั้งตรงและห้อยย้อยจึงถูกนำไปใช้เป็นไม้ประดับ ทั้งในการปลูกลงดิน และในภาชนะสำหรับการปลูกลงดินนั้นหญ้าแฝกช่วยทำให้สวนหย่อม เฉลียงหน้าบ้าน ทางเดิน สวยงาม เมื่อปลูกชิดติดกันเป็นแถว จะทำหน้าที่เป็นแนวรั้วที่สวยงาม พร้อม ๆ กับทำหน้าที่อนุรักษ์ดินและน้ำของสถานที่นั้น ๆ สามารถใช้เป็นวัสดุคลุมดิน ในดินแดนเขตร้อน ทำปุ๋ยหมัก โดยปุ๋ยหมักจากใบหญ้าแฝก 1 ตัน มีคุณค่าเทียบเท่ากับปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต 43 กิโลกรัม

ที่โครงการพัฒนาดอยตุงสามารถผลิตแท่งเพาะชำและวัสดุปลูกพืชจากใบและต้นหญ้าแฝก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ใช้การได้ดี ต้นและใบมีองค์ประกอบพวกเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส ลิกนินและโปรตีนหยาบ รวมทั้งแร่ธาตุต่าง ๆ ที่สามารถนำมาใช้เป็นวัสดุสำหรับเพาะเห็ดได้ ใบใช้เป็นวัสดุรองพื้นคอกปศุสัตว์ ซึ่งมีความทนทานเช่นเดียวกับฟางข้าว แต่ทนทานกว่าหญ้าคา.
โดยเดลินิวส์
สนใจรายได้เสริมทำงานที่บ้านติดต่อที่คุณปริญญาโทร088-873-9626 พร้อมจดรหัส++G130003++มารับงานได้ทันที