อยากทำงานพิเศษระหว่างเรียนเมืองนอกต้องทำอย่างไรถึงจะทำงานได้

อยากทำงานพิเศษ

อยากทำงานพิเศษระหว่างเรียนเมืองนอกต้องทำอย่างไรถึงจะทำงานได้ บางคนก็อยากจะแบ่งเวลาว่างมาทำงานหาเงินได้พิเศษเพื่อเอาไว้ใช้จ่ายประจำวันซึ่งการหางานทำในระหว่างเรียนในต่างประเทศสามารถทำได้แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากทางื่อนไงการเสียก่อนโดยได้รับใบอนุญาตให้ทำงานจึงจะสามารถทำงานในร้านอาหารหรืองานประเภทอื่นๆในประเทศนั้นได้ ซึ่งแต่ละประเทศก็มีเงื่อนไขและวิธีที่แตกต่างกันไป

 

อยากทำงานพิเศษ
อยากทำงานพิเศษ

อยากทำงานพิเศษ

นักเรียนนอกหลายคนเมื่อได้ทำความคุ้นเคยกับหลักสูตรรวมทั้งระบบการเรียนในต่างประเทศ จนสามารถแบ่งเวลาระหว่างเรื่องเรียนและการทำกิจกรรมอื่นๆ ได้แล้ว บางคนก็อยากจะแบ่งเวลาว่างมาทำงานหาเงินได้พิเศษ เพื่อเอาไว้ใช้จ่ายประจำวัน และเผื่อเอาไว้ไปเที่ยวได้บ้าง ซึ่งการหางานทำในระหว่างเรียนในต่างประเทศนั้น สามารถทำได้ แต่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากทางการเสียก่อน โดยได้รับใบอนุญาตให้ทำงานจึงจะสามารถทำงานในร้านอาหาร หรืองานประเภทอื่นๆ ในประเทศนั้นได้ ซึ่งในแต่ละประเทศก็มีเงื่อนไข และวิธีที่แตกต่างกันไป ดังนี้

  • สหรัฐอเมริกา ส่วนใหญ่จะได้รับวีซ่านักศึกษาประเภท F-1 ที่เป็นการเรียนเชิงวิชาการ หรือ M-1 ที่เป็นแนวสายอาชีพ โดยในช่วงปีการศึกษาแรก จะได้รับอนุญาตให้ทำงานได้เฉพาะงานในมหาวิทยาลัย โดยทำได้ไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เช่น การช่วยงานวิจัย ทำงานในห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด โรงอาหาร หรือการเป็นผู้ช่วยสอน เป็นต้น โดยต้องส่งใบสมัครขอทำงานไปยังหน่วยงานบริการพลเมืองและตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหรัฐอเมริกา เพื่อขอใบอนุญาตให้ทำงาน และจะได้รับ SSN (Social Security Number) หรือเลขที่ประกันสังคม เพื่อเสียภาษี อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ต้องการทำงานนอกมหาวิทยาลัยจะต้องหางานทำให้ได้เสียก่อน เนื่องจากการยื่นขอใบอนุญาตให้ทำงานในสหรัฐฯ จะต้องมีนายจ้างหรือตัวแทนเป็นผู้ยื่นคำร้อง และผ่านการอนุมัติจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐอเมริกาก่อน จึงจะสามารถทำงานได้

  • สหราชอาณาจักร หากเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป เมื่อยื่นแบบฟอร์ม WP1 เพื่อขอใบอนุญาตให้ทำงาน ก็จะได้รับอนุญาตให้ทำงานในช่วงเปิดเทอมได้ไม่เกิน 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แต่ถ้าเป็นช่วงปิดภาคเรียนก็สามารถทำงาน Part-time ได้ไม่เกิน 40 ชั่วโมง ส่วนนักเรียนที่ไปเรียนภาษาเพียงอย่างเดียว หรือไปศึกษาในวิทยาลัยเอกชนบางแห่ง จะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงาน อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่มีวีซ่าเดิมที่ระบุว่าสามารถทำงานได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในช่วงเปิดเทอมยังสามารถทำงานได้ 20 ชั่วโมงไปเรื่อยๆ จนกว่าวีซ่านั้นจะหมดอายุ เมื่อนำไปต่อใหม่ ก็จะถูกปรับลดลงเหลือเพียง 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

  • ประเทศออสเตรเลีย วีซ่านักเรียนที่ได้รับจะยังไม่อนุญาตให้ทำงานในประเทศออสเตรเลีย ผู้ที่ต้องการทำงานจะต้องไปยื่นเรื่องขอสิทธิการทำงาน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยการกรอกแบบฟอร์ม 157P และจ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการใบอนุญาตให้ทำงานเป็นจำนวน 55 ดอลลาร์ออสเตรเลียให้กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในรัฐที่จะทำงาน

ทั้งสามประเทศที่ได้กล่าวมาเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันเป็นหลัก จึงมีโอกาสหางานทำได้ง่ายกว่าประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ

นอกจากนี้ วิธีการหางานทำง่ายๆ นอกจากจะใช้การสอบถามเอาจากเพื่อนที่มีงานทำอยู่แล้ว ก็ยังสามารถพบเจอได้จากโปสเตอร์ที่แปะอยู่ตามจุดต่างๆ ในมหาวิทยาลัยด้วย เวลาเดินผ่านโปสเตอร์เหล่านี้ ต้องไม่ลืมเหลียวมองดูบ้าง บางทีงานดีๆ อาจหลบซ่อนคอยเราอยู่ก็เป็นได้
โดยเดลินิวส์

บันทึก