อาหารประเภทปิ้ง ย่าง ทอด ต้องระวังการเสี่ยงเป็นมะเร็งได้ง่าย

อาหารปิ้ง ย่าง ทอด ระวังเสี่ยงเป็นมะเร็งต้องระวังอาหารประเภทนี้เพราะเป็นอาหารแสนอร่อยแต่แฝงไปด้วยความร้ายกาจเพราะส่วนใหญ่จะปิ้ง ย่างกันแบบไหม้นิดๆเกรียมหน่อยๆหรือประเภทบุปเฟ่ต์ปิ้งย่างซึ่งมีสารก่อมะเร็งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการประกอบอาหารเริ่มจากสารตั้งต้น สารก่อการกลายพันธุ์

 

อาหารปิ้ง ย่าง ทอด เสี่ยงเป็นมะเร็ง

หนึ่งในบรรดาอาหารแสนอร่อย แต่แฝงไปด้วยความร้ายกาจ อีกชนิดที่คนรักสุขภาพควรใส่ใจ และระมัดระวังในการเลือกบริโภคกันก็คือ อาหารที่ผ่านกระบวนการ ปิ้ง ย่าง ทอด ยิ่งปิ้งย่างทอดแบบไหม้นิด ๆ เกรียมหน่อย ๆ นี่แสนจะอร่อยเลยใช่ไหมคะ มาดูกันดีกว่าคะว่า อาหารปิ้ง ๆ ย่าง ๆ ทอด ๆ ทานแล้วแสนจะเอร็ดอร่อยเหล่านี้ ส่งผลอย่างไรกับสุขภาพเรากันบ้าง

อาหารสารพัดชนิดที่ผ่านกระบวนการปิ้ง ย่าง ทอด ที่เป็นอาหารยอดนิยม ทั้งหมูปิ้ง ไก่ย่าง ปลาเผา เนื้อทอด ไส้กรอกปิ้ง บาร์บีคิว บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง ไปจนถึงหมูกระทะ ที่มีอยู่ทั่วไป และเราแทบทุก ๆ คนก็เคยทานกันมาอย่างเอร็ดอร่อยนั้น ทราบไหมคะว่า มีสารก่อมะเร็งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการประกอบอาหาร เหล่านี้

โดยการปิ้ง ย่าง รมควัน และทอดอาหารจนไหม้เกรียม จากการวิจัยค้นคว้าของนักวิทยาศาสตร์ได้ข้อสรุปของการเกิดมะเร็งว่า เกิดจากขบวนการหลายขั้นตอน โดยมีขบวนการเริ่มต้น (Initiation) หมายถึงการเริ่มต้นความผิดปกติของ DNA สารที่ก่อให้เกิดขบวนการเริ่มต้นเรียกว่า สารตั้งต้น (Initiator) สารก่อการกลายพันธุ์ จัดเป็นสารตั้งต้นได้ หลังจากนั้น DNA ที่ผิดปกติจะได้รับการส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดต่อไปโดยขบวนการส่งเสริม (Promotion) โดยสารส่งเสริมมะเร็ง (Tumor promoter) ทำให้เกิดการเป็นมะเร็งในที่สุด สารก่อการกลายพันธุ์และสารก่อมะเร็งจึงมีความเกี่ยวข้องกัน ก่อให้เกิดความผิดปกติต่อ DNA จนนำไปสู่การเป็นมะเร็ง การเกิดโรคต่าง ๆ เนื่องจากการรับประทานอาหารไม่ถูกต้อง

สาเหตุหนึ่งคือ โรคที่เกิดจากการได้รับสารก่อกลายพันธุ์ และสารก่อมะเร็งในอาหารรมควัน และ อาหารปิ้ง ย่าง และ ทอด ซึ่งพบว่ามีสารพิษปนอยู่หลายชนิด จากการศึกษาพบว่าอาหารพวก ปิ้ง ย่าง ทอด มีสารพิษที่ควรกล่าวถึง คือ

  1. สารไนโตรซามีน (Nitrisamine) ซึ่งก่อให้เกิดมะเร็งในสัตว์ได้เช่น เกิดมะเร็งในตับ ไต หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดมะเร็งในตับ มะเร็งหลอดอาหาร และมะเร็งกระเพาะอาหารในคน อาหารที่พบไนโตรซามีน ได้แก่ ปลาหมึกย่าง ปลาทะเลย่าง อย่างไรก็ตาม ปริมาณที่พบไม่สูงมากนัก
    นอกจากนี้ยังพบในเนื้อสัตว์ที่ใส่สารไนเตรต ไนไตรท์เป็นสารกันบูด สารไนโตรซามีนจำนวน 4 ชนิดที่ได้รับการพิสูจน์แน่นอนแล้วว่าเป็นสารก่อมะเร็ง ได้แก่ ไดเมธิลไนโตรซามีนทำให้เกิดมะเร็งที่ตับ ไดเอธิลไนโตรซามีนทำให้เกิดมะเร็งที่ตับและหลอดอาหาร เมธิลเบนซิลไนโตรซามีนและเมธิลเฟนิลไนโตรซามีน ทำให้เกิดมะเร็งหลอดอาหาร

นอกจากนี้สารบางอย่างที่ใช้ปรุงรสอาหารอาจเป็นตัวการเพิ่มการเกิดไนโตรซามีนได้ เช่น พริก และพริกไทย ซึ่งใส่ในอาหารที่มีเนื้อสัตว์และเครื่องแกง ยารักษาโรคบางชนิดที่เป็นอนุพันธ์ของเอมีน พบว่าสามารถรวมตัวกับไนไตรท์ทำให้เกิดไนโตรซามีนในปริมาณที่สูงมากจนน่าเป็นห่วงในสุขภาพอนามัยของผู้บริโภคเป็นอย่างยิ่ง

  1. สารกลุ่มพัยโรลัยเซต (Pyrolysates) คือสารอินทรีย์ พวกกรดอะมิโน ที่เกิดจากการเผา ย่าง สารอินทรีย์นี้ถูกทำลายโดยความร้อนสูงจนกลายเป็นสารใหม่ที่มีโมเลกุลซับซ้อนมาขึ้น พบมากในส่วนที่ไหม้เกรียมของอาหารปิ้ง ย่าง สารกลุ่มนี้มีฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์สูงมาก จากการศึกษาฤทธิ์ต่อการกลายพันธุ์ของพัยโรลัยเซต พบว่าสารกลุ่มนี้บางชนิดมีฤทธิ์ร้ายแรงทางพันธุกรรมมากกว่าสารอะฟลาทอกซินตั้งแต่ 6-100 เท่า สารพัยโรลัยเซตสามารถรวมตัวทางชีวเคมีกับดีเอ็นเอ แล้วเป็นสารก่อการกลายพันธุ์ได้

  2. สารกลุ่มโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (Polycyclic aromatic hydrocarbon) สารในกลุ่มนี้เรียกย่อ ๆ ว่า PAH เป็นสารพิษที่ค่อนข้างร้ายแรงมาก ส่วนใหญ่เป็นสารเริ่มต้นของสารกลายพันธุ์ และสารเริ่มต้นของสารก่อมะเร็ง พบในเขม่าควันไฟ ไอเสียของเครื่องยนต์ น้ำมันดิบ นอกจากนี้ยังเกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ของสารอินทรีย์ เช่น ไขมันที่อยู่ในเนื้อสัตว์ น้ำมัน และไฮโดรคาร์บอนชนิดอื่น ๆ

ดังนั้นจึงพบสารชนิดนี้ในส่วนที่ไหม้เกรียมของอาหาร ปิ้ง ย่าง อาหารทอดกรอบ อาหารรมควัน นอกจากนี้ยังพบสาร PAH คล้ายคลึงกับการเผาไหม้ในเครื่องยนต์ บุหรี่ และเตาเผาเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม สารกลุ่มนี้ได้รับการยอมรับว่าทำให้เกิดมะเร็งในคนได้ ถ้าได้รับการสัมผัสทางผิวหนังก็จะเป็นมะเร็งที่ผิวหนัง ถ้าได้รับการสูดดมเข้าไปก็จะเป็นมะเร็งที่ปอด PAH เป็นสารที่ละลายได้ดีมากในไขมัน แต่ละลายได้น้อยในน้ำ ดังนั้นจึงสะสมในชั้นไขมันของร่างกายได้นาน ปกติสาร PAH ในเนื้อเยื่อไขมันจะไม่ทำให้เกิดพิษกับร่างกาย จนกว่าจะเข้าไปอยู่ในเซลล์

เห็นไหมคะว่า อาหารกลุ่ม ปิ้ง ย่าง ทอด จนไหม้เกรียมนี้ มีอันตรายแฝงที่น่ากลัวดังที่ได้กล่าวมาแล้ว จะเลือกซื้อ เลือกทานครั้งต่อ ๆ ไป ลดการทานของ ปิ้ง ย่าง ทอด ให้น้อยลง ๆ เพื่อสุขภาพที่ดีของเราในระยะยาวกันนะคะ
โดยเดลินิวส์

งานเสริมรายได้ดี Click >> ดูรายละเอียดงาน