สาเหตุเกิดเนื้องอกต่อมใต้สมองชนิดหายากที่พบบ่อยๆ

สาเหตุเกิดเนื้องอกต่อมใต้สมอง ชนิดหายากที่พบบ่อยๆเป็นชนิดคุชชิ่ง ก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ซึ่งจะสร้างฮอร์โมนสเตียรอยด์ปริมาณสูง ทำให้ภูมิต้านทานของร่างกายทำงานบกพร่องเกิดการติดเชื้อตามอวัยวะหรือกระแสเลือดได้ง่ายและรุนแรงอวัยวะทำงานผิดปกติ ได้แก่ เกลือแร่ในเลือด เกิดโรคเบาหวานและอ้วนรวมถึงอาการแขนขาอ่อนแรง

 

 

สาเหตุเกิดเนื้องอกต่อมใต้สมองชนิดหายากที่พบบ่อยๆ

เนื้องอกต่อมใต้สมองชนิดคุชชิ่ง เป็นโรคที่พบไม่บ่อย แต่ก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิต ในกรณีที่ไม่ได้รักษาหรือรับการรักษาล่าช้า ผศ.นพ.ธิติ สนับบุญ หน่วยต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เล่าว่า เนื้องอกต่อมใต้สมองชนิดคุชชิ่งจะสร้างฮอร์โมนสเตียรอยด์ปริมาณสูง ทำให้ภูมิต้านทานของร่างกายทำงานบกพร่อง จึงเกิดการติดเชื้อตามอวัยวะหรือกระแสเลือดได้ง่ายและรุนแรง ทำให้การทำงานของอวัยวะผิดปกติ ได้แก่ เกลือแร่ในเลือด เกิดโรคเบาหวานและอ้วน รวมถึงอาการแขนขาอ่อนแรง

นอกจากนี้ก้อนเนื้องงอกที่ตำแหน่งต่อมใต้สมอง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณฐานของสมองสามารถกดเบียดอวัยวะข้างเคียง เช่น เส้นประสาทตาทำให้ตามัวหรือบอด หรือปวดศีรษะอย่างรุนแรงได้ ดังนั้น คนที่อ้วนขึ้นผิดสังเกตโดยเฉพาะส่วนใบหน้าหรือลำตัว หรือมีรอยแตกของผิวหนังที่มีลักษณะเป็นสีแดงบริเวณท้องหรือต้นขา ผู้ป่วยเบาหวานหรือความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ยาก ลุกนั่งหรือยืนลำบาก ปวดศีรษะ ตามัว หรือผู้หญิงที่มีสิวหรือขนตามตัวมากขึ้นร่วมกับประจำเดือนที่ผิดปกติ ควรปรึกษาแพทย์ถึงโอกาสที่จะเป็นเนื้องอกต่อมใต้สมองชนิดคุชชิ่ง เนื่องจากโรคดังกล่าวสามารถรักษาให้หายขาดโดยการผ่าตัด และใช้เวลาพักฟื้นในโรงพยาบาลไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ ไม่มีรอยแผลเป็นที่ใบหน้าหรือศีรษะ

อย่างไรก็ตาม ยังมีการรักษาเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการผ่าตัดโดยใช้วิธีรังสีรักษา หรือการักษาด้วยยาที่สามารถควบคุมระดับของฮอร์โมนสเตียรอยด์ได้

ผู้ป่วยโรคนี้มีอัตราเสี่ยงในการเสียชีวิตสูงกว่าคนทั่วไปถึง 4 เท่า ถ้าไม่ได้รับการรักษาอาจมีภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายถึงชีวิต และในผู้ป่วยบางราย การเปลี่ยนแปลงทางรูปลักษณ์ภายนอกอาจทำให้สูญเสียความเชื่อมั่นและมีผลกระทบ ทางจิตใจ ดังนั้นหากมีอาการต้องสงสัย ควรรีบพบแพทย์เพื่อจะได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องและได้รับการรักษาอย่างรวด เร็ว

โดยเดลินิวส์

งานเสริมรายได้ดี Click >> ดูรายละเอียดงาน