เหตุการณ์…ฤกษ์ยาม

เหตุการณ์...ฤกษ์ยาม ปี 56

เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยในปี2556มีเรื่องมากมายทั้งดีและไม่ดีการดูฤกษ์ยามในปี56ไว้ก่อนไม่เสียหายจากดวงเมืองที่ดูกันมาทุกปีไม่พ้นเรื่องของการเมืองการบริหารประเทศ การเกิดภัยพิบัติทั้งทางธรรมชาติและที่เกิดจากมนุษย์ รวมทั้งการขัดแย้งกันทุกเรื่องเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นรู้แล้วต้องระวังและหาทางแก้ไขร่วมมือกันก็จะผ่านเรื่องร้ายๆไปได้แน่นอน

เหตุการณ์…ฤกษ์ยาม

เมื่อปีเก่าผ่านพ้นไป ปีใหม่ดำเนินมาถึง หลายคนคงอยากรู้ว่าประเทศไทยของเราจะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นบ้าง ภิญโญ พงศ์เจริญ นายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ บอกเล่าว่า ในการพยากรณ์ดวงเมืองจะใช้ดวงพระฤกษ์ฝังเสาหลักเมือง เมื่อวันอาทิตย์ เดือน 8 ขึ้น 10 ค่ำ ตรงกับวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2325 เวลา 06.45 น. เรียกว่า ดวงกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งถือเป็นความเชื่อเพื่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขในบ้านเมือง โดยในวันที่ 21 เมษายน ดวงเมืองจะมีอายุครบ 231 ปีเต็ม และจะมีอายุย่างเข้าปีที่ 232

สำหรับดวงการเมืองในปี พ.ศ.2556 ค่อนข้างที่จะน่าสนใจ ตื่นเต้น กว่าปีที่ผ่านมา ด้วยเหตุผลที่ว่า มีดาวพระเคราะห์ใหญ่ 2 องค์ โคจรร่วมกันอยู่ตรงราศีตุลย์ นั่นคือ ดาวพระเสาร์ กับดาวพระราหู โดยดาวพระเสาร์จะอยู่ตรงราศีตุลย์ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน – 26 พฤศจิกายน 2557 ส่วนดาวพระราหู จะ
อยู่ราศีตุลย์ ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม – 30 มิถุนายน 2557

โดย ดาวพระเสาร์ เป็นเจ้าเรือนที่ 10 ของดวงเมือง ที่ทางโหรเรียกว่า กัมมะ ซึ่งหมายถึง ผู้บริหารราชการแผ่นดิน รัฐบาล คณะรัฐมนตรี หรือผู้รับผิดชอบในการบริหารบ้านเมือง ซึ่งดาวเสาร์เป็นประธานฝ่ายบาปพระเคราะห์ โคจรอยู่ที่ราศีตุลย์ได้มาตรฐานที่เข้มแข็ง เรียกว่าเป็น มหาอุจจ์ ซึ่งมหาอุจจ์ แปลว่า สูงมาก ฉะนั้น เมื่อพูดถึงคะแนนเสียงของรัฐบาลก็ยังมากอยู่ ยังมีคะแนนเสียงที่เข้มแข็งเป็นมหาอุจจ์อยู่

ส่วน ดาวพระราหู เป็นบาปพระเคราะห์ที่สำคัญอีกองค์หนึ่ง โดยเป็นเจ้าเรือนที่ 11 ของดวงเมือง ซึ่งโหร เรียกว่า ลาภะ หมายถึง รายได้ ลาภผล แต่ความหมายที่สำคัญทางการเมืองจะหมายถึง รัฐสภา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สภาสามัญ ซึ่งก็คือ สภาผู้แทนราษฎร

“ฉะนั้น ดาวสภากำลังโคจรอยู่ที่ราศีตุลย์ แล้วไปกุมกับดาวพระเสาร์ ซึ่งดาวพระเสาร์กับดาวพระราหูเป็นดาวคู่มิตรกัน ก็จะช่วยเหลือ เอื้อหนุนซึ่งกันและกัน จึงมีความหมายว่า รัฐบาลกับสภา เหมือนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน คอยช่วยเหลือ ร่วมมือกันเพื่อทำอะไรบางอย่างเพื่อขับเคลื่อนประเทศชาติ

ดาวพระเสาร์มาอยู่ในตำแหน่งตรงนี้ได้มาตรฐานเรียกว่า มหาอุจจ์ ส่วนราหูได้มาตรฐานเป็น ราชาโชค แปลว่า โชคของพระราชา ซึ่งหมายถึง ทำอะไรก็จะทำได้ง่าย สบาย แต่การที่พระราชาจะอยู่ได้ยั่งยืน ก็ต้องเป็นที่เคารพ ศรัทธา เป็นที่ยอมรับของประชาชนด้วย”

แต่เมื่อดาวพระเสาร์กับดาวพระราหูอยู่ตำแหน่งนี้ ตามตำราโหราศาสตร์บอกว่า เป็นเหตุทำให้ดวงเมืองแตกร้าว ชั่วครั้งชั่วคราวในช่วงที่ดาวพระเสาร์กับดาวพระราหูอยู่ในตำแหน่งนี้ โดยจะเป็นอย่างนี้ไปจนถึงปีพ.ศ.2557

ตามตำราโหรกล่าวไว้ว่า “เสาร์เพ่งเล็งลัคน์แล้ว อสุราภุมเมนท์อัษฎา ว่าไว้ จันทร์เป็นสิบเอ็ดแก่ ราหูเล่า อาภัพอัปภาคย์ให้ โทษแท้ประเหินหิน” ฉะนั้น รัฐบาลกับสภาจะทำอะไรในราศีรูปตาชั่ง ซึ่งก็คือ ราศีตุลย์ หมายถึง กฎหมาย หรือกติกาในการปกครองชาติบ้านเมือง ก็ต้องระวัง เพราะจะนำมาซึ่งความแตกแยก โดยจะมีกลุ่มประชาชนหรือกลุ่มอื่น ๆ ที่มีความคิดเห็นขัดแย้งออกมาต่อต้าน ทำให้เกิดปัญหาทางการเมืองขึ้นโดยจะเกิดขึ้นหลาย ซึ่งหากดูจากการโคจรของดาวอังคารแล้วน่าจะเริ่มก่อตัวตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม – 25 มกราคม

ต่อมาอีกช่วงหนึ่งที่สำคัญ คือ ช่วงสงกรานต์ คือ วันที่ 13 เมษายน จนกระทั่งถึงวันที่ 23 พฤษภาคมโดยในช่วงนี้ดาวพระอังคารจะตรงกับดวงพระ อาทิตย์ ในราศีเมษ ซึ่งจะเล็งกับดาวพระเสาร์และดาวพระราหู ฉะนั้น สถานการณ์ทางการเมืองน่าจะรุนแรงในเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม ในเรื่องความขัดแย้ง การปะทะกัน จากนั้นจะมีอีกช่วงหนึ่ง คือ ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน ก็เป็นห้วงเวลาที่อาจจะเกิดเหตุการณ์ตึงเครียดขึ้นได้เช่นกัน

ในส่วนของ ดาวพระราหู เมื่อโคจรมาอยู่ในตำแหน่งนี้ เป็นเวลาปีครึ่ง ซึ่งทุกครั้งที่ดาวพระราหูโคจรมาอยู่ตรงนี้ โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 18 ปี จะเกิดเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองขึ้นทุกครั้งตั้งแต่สร้างเมืองมา จากในอดีตที่ผ่านมาเมื่อ 18 ปีที่แล้ว ในปี พ.ศ. 2538 ในส่วนของการเมือง ซึ่งขณะนั้นเป็นรัฐบาลของ นายชวน หลีกภัย โดยในเดือนพฤษภาคม 2538 มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ แล้วเกิดเหตุ สปก.4-01 ส่งผลให้นายชวน ยุบสภา ในเดือนพฤษภาคม 2538 และมีการเลือกตั้งทั่วไป ในวันที่ 2 กรกฎาคม โดยการเลือกตั้งในครั้งนั้นเกิดการพลิกขั้วจากพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคชาติไทย โดย นายบรรหาร ศิลปอาชา ได้เป็นนายกรัฐมนตรี โดยดำรงตำแหน่งได้ไม่นานก็ยุบสภาอีกครั้ง

ส่วนด้านอุบัติภัยในปี พ.ศ.2538 เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ ตั้งแต่ภาคเหนือตอนล่างจนกระทั่งถึงภาคใต้ตอนบน โดยท่วมอยู่ประมาณ 6 เดือนกว่า เกิดความเสียหายกับชีวิตและทรัพย์สินมากมาย
ส่วนอีกเรื่องหนึ่ง คือ จะเกิดการสูญเสียบุคคลสำคัญ โดยในปีพ.ศ.2538 เกิดการสูญเสียสมเด็จย่า สูญเสียพระองค์เจ้า หม่อมราชวงศ์ หม่อมเจ้า ไปหลายพระองค์เช่นกัน รวมทั้งเกิดการสูญเสียเสาหลักประชาธิปไตยของไทยด้วย นั่นคือ การสูญเสียหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช โดยทางโหรได้พูดกันว่าการสูญเสียในปีนี้สามารถตั้งวงศ์เทวัญได้วงศ์หนึ่งเลย

หากย้อนไปอีก 18 ปี จะเป็นปีพ.ศ.2520 ซึ่งต่อเนื่องจากปี พ.ศ.2519 ซึ่งเกิดเหตุการณ์การชุมนุม การจลาจลใจกลางพระนครขึ้น ในวันที่ 6 ต.ค.2519 เกิดการเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก โดยมีการยึดอำนาจทางการเมือง

’ฉะนั้น ดาวพระราหูได้โคจรมาอยู่ในตำแหน่งนี้อีกครั้ง ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างในอดีตอีกหรือไม่ ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ซึ่งรูปแบบอาจจะแตกต่างหรือมีส่วนคล้ายคลึงกันกับในอดีต โดยมีเรื่องที่น่าสนใจ คือ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ซึ่งมีทั้ง การยุบสภา การยึดอำนาจ การชุมนุม การจลาจล ทางด้านอุบัติภัย ซึ่งเคยเกิดขึ้น และที่สำคัญ การสูญเสียบุคคลสำคัญ ก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงว่าเหตุการณ์เหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นอีก“

ภิญโญ กล่าวต่อว่า ดาวพระเสาร์กับดาวพระราหูมาอยู่ในภพที่ 7 ของดวงเมือง ซึ่งก็คือ การแสดงในเรื่องความรัก ซึ่งในตำแหน่งนี้ ดวงแตก ฉะนั้น ความหมายตรงนี้จะหมายถึง การแสดงความรักของคนในชาติ การสมรส การหย่าร้าง เรื่องการต่างประเทศ จะมีความสำคัญ โดยการแสดงความรักของคนในชาติในเรื่องการปรองดองจะมีปัญหา เรื่องที่เรียกร้องให้มีการสมานฉันท์กันก็ยังมีปัญหา ฉะนั้น จะมีการชุมนุมครั้งใหญ่ๆ เกิดขึ้นหลายครั้ง ท่ามกลางการเรียกร้องให้มีการสมานฉันท์ ตรงนี้ก็จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้

“ส่วนเรื่องการสมรส จะมีการสมรสกันมากขึ้น และมีการสมรสรายใหญ่ ๆ เกิดขึ้นในปีหน้าอีกหลายคู่ แต่ในเรื่องของการหย่าร้างจะมีเกิดขึ้นมากกว่าการสมรส สำหรับเรื่องการต่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจะคึกคัก ซึ่งมีทั้งส่วนที่ดีและไม่ดี ในส่วนที่ดี คือ เกิดการร่วมมือกับต่างประเทศในหลายๆ ด้าน เช่น เศรษฐกิจการค้า การร่วมลงทุนในโครงการต่าง ๆ ในส่วนที่ไม่ดี คือ ที่เรามองว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเกิดการตื่นตัว คึกคัก เกิดการแข่งขัน จะนำมาซึ่งความขัดแย้ง ทำให้เกิดความตึงเครียดที่รุนแรงได้เช่นกัน”

ในส่วนของ ดาวพฤหัสบดี ตั้งแต่ต้นปีโคจรอยู่ตรงราศีพฤษภ จนกระทั่งถึงวันที่ 29 พฤษภาคม เรือนตรงนี้เรียกว่า เรือนกระดุมภะ หมายถึง เรื่องของการเงิน การคลัง ซึ่งยังให้คุณอยู่ ยังเกื้อหนุนอยู่ ในด้านเศรษฐกิจ การเงิน แต่ช่วงต้นปีดาวพฤหัสบดีเดินถอยหลัง ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ในช่วงที่ดาวพฤหัสบดีเดินถอยหลัง เศรษฐกิจก็ยังไม่ค่อยดีแต่เมื่อเดินหน้าตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ ในเรื่องการเงิน การคลังก็จะดีขึ้น
เมื่อถึงวันที่ 29 พฤษภาคม ดาวพฤหัสบดีจะโคจรย้ายราศีจากราศีพฤษภเข้าสู่ราศีเมถุน ไปถึงวันที่ 17 มิถุนายน ซึ่งเป็นภพที่ 3 ของดวงเมือง หมายถึง การคมนาคม การติดต่อสื่อสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ รวมไปถึงการรถไฟ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การท่องเที่ยว การศึกษา เรื่องของกฎหมาย การแพทย์ เรื่องของที่พักอาศัย โครงการต่างๆ เหล่านี้จะตื่นตัว ขยับคึกคักขึ้น ซึ่งถือว่าดี

ในส่วนของ ดาวพระอังคาร ซึ่งเป็นดาวอุบัติเหตุ ดาวสงคราม ดาวความขัดแย้ง ดาวคนมีอำนาจ มีอาวุธอยู่ในมือ จะมีห้วงเวลาที่ดาวพระอังคารส่งกระแสถึงดาวพระเสาร์กับดาวพระราหู โดยดาวพระอังคารกับดาวพระเสาร์เป็นดาวคู่อุบัติเหตุ คู่อุบัติภัย ในห้วงเวลาที่มีอุบัติภัยมาก ๆ คือ ช่วงที่ดาวพระอังคารอยู่ในราศีมังกรซึ่งจะสัมพันธ์กับดาวพระอาทิตย์ คือ วันที่ 16 ธันวาคม ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ จะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

อีกช่วงหนึ่งคือ ดาวพระอังคารสัมพันธ์กับดาวพระอาทิตย์ คือ วันที่ 13 เมษายน –23 พฤษภาคม ให้ระวังอุบัติเหตุ โดยในช่วงเดือนเมษายนให้ระวังเรื่องไฟให้ดี

ช่วงที่ต้องระวังอีกช่วงหนึ่ง คือ ช่วงที่ดาวพระอังคารอยู่ในราศีกรกฎ ซึ่งจะอยู่ในช่วงวันที่ 19 สิงหาคม – วันที่ 6 ตุลาคม โดยจะต้องระวังเรื่องลมกับน้ำ

เมื่อเป็นเช่นนี้ ประชาชนในชาติจะต้องมีสติ คิดทบทวนอย่างรอบคอบกับข่าวสารที่ได้รับ โดยอย่าไปเชื่อข่าวลือ ข่าวลวง ไม่ว่าจะเป็นในด้านใดก็ตาม ต้องดำรงชีวิตด้วยการมีสติสัมปชัญญะ ดำรงชีวิตด้วยความรอบคอบ รู้จักฝึกจิตใจหักห้ามจิตใจไม่กระทำในสิ่งที่ไม่ดี ไม่ไปตามอารมณ์ หมั่นทำความดีตั้งแต่ปัจจุบันนี้ แล้วความดีนั้นก็จะช่วยปกปักรักษาให้ได้พบเจอแต่สิ่งดี ๆ คนดี ๆ แล้วปีนี้ก็จะเป็นปีที่ทุกคนผ่านพ้นไปได้อย่างไม่เดือดร้อน ไม่วุ่นวายทั้งใจและกาย.
โดยเดลินิวส์