เห็ดภูมิคุ้มกันธรรมชาติ เห็ดป้องกันโรค ประโชน์จากเห็ดญี่ปุ่น

เห็ดภูมิคุ้มกันธรรมชาติ

เห็ดภูมิคุ้มกันธรรมชาติ เห็ดป้องกันโรค ประโยชน์จากเห็ดญี่ปุ่น ในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงจะทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยจากเชื้อโรคต่างๆ เกิดโรคของระบบทางเดินหายใจเช่นโรคไข้หวัด โรคปอดบวมทำให้เกิดการติดเชื้อรุนแรงและรักษาได้ยากจึงต้องดูแลเอาใจใสแหล่งเสริมภูมิคุ้มกันจากธรรมชาติที่ดีเช่นเห็ดยามาบูชิตาเกะ เห็ดไมตาเกะ เป็นแหล่งที่มีโปรตีน ใยอาหารมีส่วนช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย

 

เห็ดภูมิคุ้มกันธรรมชาติ
เห็ดภูมิคุ้มกันธรรมชาติ

เห็ดภูมิคุ้มกันธรรมชาติ

ช่วงหน้าฝนนี้ อากาศเปลี่ยนแปลงทั้งชื้นและเย็น สิ่งที่จะตามมา คือ อาการเจ็บป่วยจากเชื้อโรคต่างๆ ทั้งไวรัสและแบคทีเรีย ที่พบได้บ่อย ได้แก่โรคของระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ รวมถึงโรคปอดบวม ในช่วงฤดูฝนนี้ ยังอาจมีเชื้อโรคที่รุนแรงอื่นๆ แพร่ระบาดได้ง่ายขึ้น และโรคฉวยโอกาสที่คอยผสมโรงกับโรคไข้หวัดใหญ่ ทำให้เกิดการติดเชื้อที่รุนแรงขึ้น และรักษาได้ยากขึ้น โดยกลุ่มเสี่ยงคือผู้ที่ร่างกายอ่อนแอ ผู้สูงอายุ และเด็กเล็ก เพราะภูมิต้านทานไม่แข็งแรงพอนั่นเองการจะมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงไม่ใช่เรื่องยาก วิธีหนึ่งที่น่าสนใจและทำได้ไม่ยากคือการดูแลตัวเองตามแบบคนญี่ปุ่นเพราะคนญี่ปุ่นได้ชื่อว่าเป็นกลุ่มคนที่มีอายุยืนยาว เนื่องจากพวกเขาให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพเป็นอย่างมาก ทั้งเรื่องของอาหารการกิน โดยเน้นการบริโภคปลา ถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์ ผลไม้ และผัก โดยเฉพาะเห็ด ที่ชาวญี่ปุ่นนิยมรับประทานกัน นอกจากจะให้ประโยชน์ในรูปที่เป็นสารอาหารแล้ว เห็ดสายพันธุ์ญี่ปุ่นบางชนิด ยังมีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีสรรพคุณเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายได้

เห็ดทางการแพทย์สายพันธุ์ญี่ปุ่นที่เป็นแหล่งเสริมภูมิคุ้มกันจากธรรมชาติที่ดี เช่น เห็ดยามาบูชิตาเกะ เห็ดไมตาเกะ เห็ดมัตสึทาเกะ เห็ดชิตาเกะ เห็ดชิเมจิ เป็นต้น เนื่องจากเห็ดทางการแพทย์เหล่านี้มีสารอาหารสำคัญหลายชนิด เช่น โปรตีน ใยอาหาร รวมถึงสารประกอบโพลีแซ็คคาไรด์ เบต้า-กลูแคน ไกลโคโปรตีน และเทอร์ปีนอยด์ ซึ่งสารประกอบกลุ่มโพลีแซ็คคาไรด์ที่สกัดได้จากเห็ดทางการแพทย์นั้น มีส่วนช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ช่วยในการกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาว เพื่อปรับสมดุลการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันให้ได้ประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับการต่อต้านเชื้อโรค จึงเปรียบได้กับการยกระดับภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย เมื่อระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็เหมือนกับเป็นการเสริมสร้างเกราะป้องกันร่างกายที่แข็งแรง ลดความเสี่ยงในการเกิดโรค เช่น โรคติดเชื้อ โรคภูมิแพ้อากาศและโรคเรื้อรังบางชนิดได้ ด้วยคุณค่าและประโยชน์อย่างมากมาย เห็ดทางการแพทย์จึงถูกบรรจุอยู่ในตำรับยาของศาสตร์การแพทย์แผนตะวันออกจำนวนมาก ในปัจจุบันมีการนำเห็ดทางการแพทย์หลายชนิดมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพในรูปแบบของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของผู้คนในยุคนี้
โดยเดลินิวส์

งานเสริมรายได้ดี Click >> ดูรายละเอียดงาน