การกู้เงินเรียนเป็นทางออกของเด็กยุตใหม่เพิ่มมูลค่าให้ตนเอง

แหล่งเงินกู้เพื่อการศึกษาถือเป็นทางออกของเด็กยุตใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ตนเองในการศึกษาเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพราะไม่ว่าในเรื่องการดำรงชีวิตหรือการทำงานต่างต้องมีความรู้ด้วยกันทั้งนั้นจึงต้องมีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆแหล่งเงินกู้สำหรับการศึกษาที่ช่วยให้ความฝันเป็นจริงได้จากการขอทุนจากสถาบันการศึกษา สวัสดิการพนักงาน สินเชื่อบุคคลเพื่อการศึกษา นับว่าเป็นการลงทุนเพื่อให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญาส่งผลดีต่อสังคมและประเทศชาติ

 

 

 

แหล่งเงินกู้เพื่อการศึกษา

ไม่ว่าในอดีตหรือปัจจุบัน การลงทุนทางการศึกษาถือว่าเป็นการลงทุนที่ให้ผลอย่างคุ้มค่า เพราะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการดำรงชีวิต หรือการทำงาน ต่างต้องมีความรู้ด้วยกันทั้งนั้น ยิ่งใกล้ช่วงเปิดเสรีอาเซียนด้วยแล้ว ยิ่งทำให้การเรียนมีความสำคัญเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในด้านภาษา และการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ให้ทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบ้าน ดังคำพังเพยที่ว่า “รู้อะไรไม่สู้รู้วิชา” แต่หากเราไม่มีทุนส่งเสียตัวเองให้เรียนได้ หรือหารายได้พิเศษเพิ่มเติมแล้วก็ยังไม่เพียงพอ นอกจากการกู้ยืมเงินจากครอบครัวหรือคนรู้จักแล้ว ยังมีแหล่งเงินกู้สำหรับการศึกษาที่ช่วยให้ฝันเป็นจริงได้ การกู้เพื่อการศึกษาถือว่าเป็นการกู้ที่คุ้มค่า เพราะช่วยให้มีความรู้ มีการศึกษาเพิ่มขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอด สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตนเองได้ เรามาดูแหล่งเงินกู้เพื่อการศึกษากันค่ะ

  1. ขอทุนจากสถาบันการศึกษา หรือบริษัทเอกชน ซึ่งโดยทั่วไป สถาบันการศึกษาจะมีทุนสำหรับนักเรียนเรียนดี และในส่วนของบริษัทเอกชน มักมีทุนการศึกษาสำหรับตำแหน่งงานที่ต้องการ แนะนำให้หาจากเว็บไซต์บริษัทต่าง ๆ และศึกษาข้อมูล เงื่อนไขของการขอทุน เงื่อนไขของการใช้ทุนว่าเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งโดยปกติเมื่อศึกษาจบแล้ว บริษัทมักจะให้กลับมาทำงานให้กับบริษัท เพื่อใช้ความรู้ที่ได้เรียนไปมาต่อยอดหรือพัฒนาองค์กร ดังนั้น หากขอทุนได้ นอกจากจะได้เรียนในสิ่งที่ต้องการแล้ว เมื่อเรียนจบยังได้สิทธิทำงานต่อในบริษัทที่ให้ทุนอีกด้วย

  2. สวัสดิการพนักงาน ในกรณีที่ทำงานและต้องการหาความรู้เพิ่มเติม การกู้ยืมสวัสดิการพนักงาน นอกจากจะยังสามารถทำงานต่อไปได้แล้ว ยังได้เรียนในสิ่งที่ต้องการ ที่สำคัญดอกเบี้ยจากการกู้ยืมสวัสดิการพนักงานมักจะมีอัตราที่ถูกกว่าการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เพราะบริษัทให้สิทธิประโยชน์กับพนักงานในด้านการศึกษาเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ให้กับบริษัทต่อไป

  3. สินเชื่อบุคคลเพื่อการศึกษา ในกรณีที่ไม่มีสวัสดิการกู้ยืมเพื่อการศึกษา สินเชื่อบุคคลเพื่อการศึกษาก็นับเป็นสินเชื่อที่น่าสนใจเพราะไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เพียงแค่ใช้บุคคลค้ำประกันเพียงคนเดียว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับผู้ศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต สำหรับวงเงินให้กู้สูงสุดจะอยู่ที่ 80% ของค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยคิดแบบลดต้นลดดอกจากยอดเงินคงค้าง โดยมีระยะเวลาผ่อนชำระ 5-7 ปี สำหรับการใช้สินเชื่อบุคคลเพื่อการศึกษา จะต้องมีรายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป โดยผู้มีรายได้ประจำต้องมีอายุการทำงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ส่วนผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวต้องมีการดำเนินธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

การกู้เงินเพื่อการศึกษา นับว่าเป็นการลงทุนที่ก่อให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากจะช่วยให้ตนเองเป็นบุคคลที่มีคุณภาพแล้ว ยังส่งผลดีต่อสังคมและประเทศชาติอีกด้วย ดังนั้น การลงทุนเพื่อการศึกษาจึงถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและสมควรแก่การลงทุนเป็นอย่างยิ่ง

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการปรึกษาเพิ่มเติม สามารถติดต่อ K-Expert ธนาคารกสิกรไทย ได้ที่อีเมล K-Expert@kasikornbank.com และ เว็บบอร์ดในเว็บไซต์ K-Expert นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่สนใจข่าวสารการเงินดีๆ ติดตามได้ที่ เว็บไซต์ www.askKBank.com/K-Expert และ Twitter @KBank_Expert
โดยเดลินิวส์

งานเสริมรายได้ดี Click >> ดูรายละเอียดงาน