อัลไซเมอร์ : พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค และการป้องกัน

พฤติกรรมเสี่ยง

พฤติกรรมที่เสี่ยงให้เกิด โรคอัลไซเมอร์ สาเหตุเริ่มจากคนสูงอายุที่ไม่ใส่ใจสุขภาพตั้งแต่ยังหนุ่มสาว ต้องทุกข์ทรมานจากภาวะซึมเศร้าเพราะเซลล์ประสาทในสมองที่ควบคุมหน่วยความจำและการสื่อสารเสื่อมสภาพ การไม่ใส่ใจสุขภาพเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความเสื่อมสมรรคภาพของสมองในอนาคต รวมทั้งความทรงจำที่เก็บไว้นสมอง

พฤติกรรมเสี่ยง

        อัลไซเมอร์

จากการศึกษาในสหรัฐอเมริกาพบว่า คนสูงอายุที่ไม่ใส่ใจสุขภาพตั้งแต่ยังหนุ่มสาว มักต้องทุกข์ทรมานจากภาวะซึมเศร้า เพราะเซลล์ประสาทในสมองที่ควบคุมหน่วยความจำและการสื่อสารเสื่อมสมรรถภาพ

การค้นพบล่าสุด ช่วยให้แพทย์ใช้เป็นเครื่องมือระบุกลุ่มของประชากรที่มีความเสี่ยงของการเกิดโรคอัลไซเมอร์ โดย ดร.เลนอเร่ แห่งสถาบันสุขภาพแห่งชาติ รัฐแมรี่แลนด์ สหรัฐอเมริกา กล่าวว่า การไม่ใส่ใจสุขภาพอาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงความเสื่อมสมรรถภาพของสมองในอนาคต โดยการศึกษาในผู้สุงอายุ 76 ปี ที่ไม่มีภาวะสมองเสื่อมจำนวน 4,354 คน โดยใช้คำถามด้านสุขภาพ และความสนใจด้านอารมณ์ความรู้สึก และดูปริมาณรอยหยักในสมองเป็นตัวชี้วัดของการสูญเสียเซลล์ประสาทที่เกิดขึ้นในช่วงอายุปกติ

ทั้งนี้ การวิจัยจะแสดงให้เห็นประสิทธิภาพของสมอง โดยสารสีเทาแทนค่าที่เกิดขึ้นในการเรียนรู้ รวมทั้งความทรงจำที่ถูกเก็บไว้ในสมอง ส่วนสารสีขาวทำหน้าที่เป็นสายการสื่อสารที่เชื่อมต่อส่วนต่างๆ ของสมอง

การวิจัยพบว่า ผู้ที่เลือกจะอยู่บ้าน ลดการทำกิจกรรม และมีภาวะขาดพลังงาน ร้อยละ 1.4 สมองจะมีสารสีเทาน้อยลง และร้อยละ 1.6 สีขาวน้อย

ดังนั้น โรคอัลไซเมอร์ ป้องกันโดยการใส่ใจกับสุขภาพ หมั่นออกกำลังกาย จึงถือเป็นเรื่องสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อสุภาพที่ดีเมื่อเวลาล่วงเลยถึงช่วงไม้ใกล้ฝั่ง.

ทีมเดลินิวส์ออนไลน์

งานเสริมรายได้ดี Click >> ดูรายละเอียดงาน