ไปรษณีย์บริการไดเร็คเมล์ไม่มีจ่าหน้าส่งทุกพื้นที่ใบปลิวแผ่นพับ

ไปรษณีย์บริการไดเร็คเมล์

ไปรษณีย์บริการไดเร็คเมล์ไม่มีจ่าหน้าส่งทุกพื้นที่ใบปลิวแผ่นพับบริการส่งข่าวสารและสื่อประชาสัมพันธ์ถึงพื้นที่เป้าหมายได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง อัตราไค่าบริการไม่สูงเมื่อเทียบประชาสัมพันธ์ในช่องทางอื่นสามารถเจาะจงพื้นที่เป้าหมายที่ต้องการได้ครอบคลุมทุกพื้นที่

ไปรษณีย์บริการไดเร็คเมล์
ไปรษณีย์บริการไดเร็คเมล์

ไปรษณีย์บริการไดเร็คเมล์

ไปรษณีย์ไทยแจ้งว่า บริการส่งข่าวสารและสื่อประชาสัมพันธ์ทางไปรษณีย์แบบเข้าถึงพื้นที่เป้าหมายผ่านบริการไดเร็คเมล์แบบไม่มีจ่าหน้า(Unaddressed Mail) เป็นบริการที่ยังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องจากลูกค้าผู้ใช้บริการหลายกลุ่ม เพราะอัตราค่าบริการไม่สูงเมื่อเทียบกับการประชาสัมพันธ์ในช่องทางอื่น สามารถเจาะจงพื้นที่เป้าหมายที่ต้องการได้โดยอาศัยจุดแข็งของไปรษณีย์ไทยที่มีเครือข่ายครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

บริการไดเร็คเมล์แบบไม่มีจ่าหน้า (UnaddressedMail) พัฒนาเพื่อต่อยอดให้กับผู้ประกอบการบริษัท ห้างร้านต่างๆ ที่ต้องการเปิดตัวสินค้าและต้องการจัดส่งสื่อสนับสนุนการขาย รวมถึงผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทุกระดับตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับชาติที่ต้องการจัดส่งสื่อประชาสัมพันธ์รวมถึงเอกสารแนะนำตัวของผู้สมัคร ผู้ใช้บริการเพียงระบุพื้นที่เป้าหมายที่ต้องการเจ้าหน้าที่นำจ่ายก็จะนำสื่อประชาสัมพันธ์ส่งตรงถึงครัวเรือนในพื้นที่เป้าหมายผ่านเครือข่ายที่ทำการไปรษณีย์กว่า 1,300 แห่ง

ไปรษณีย์ไทย ยืนยันว่า การนำจ่ายเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่นำจ่ายและพนักงานของไปรษณีย์ไทยทุกคน ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ให้บริการด้านการขนส่งซึ่งจะปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการทุกกลุ่มอย่างเป็นกลางไม่มีการแบ่งแยกและจะดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความสุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนไดเร็คเมล์ ฝ่ายตลาดสื่อสารและขนส่ง (www.thailandpost.co.th)
โดยเดลินิวส์

งานพาร์ทไทม์ทางเน็ตถูกกฎหมาย Click >> ดูรายละเอียดงาน