5 อันดับจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

5 อันดับจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

5 อันดับจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศถึง 77 จังหวัดและมีโอกาสที่หลายจังหวัดที่จะแบ่งพื้นที่เพิ่มจำนวนจังหวัดให้ประเทศอีกในอนาคต

 

 5 อันดับจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

 

5 อันดับจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

ประเทศไทยประกอบไปด้วยจังหวัดน้อยใหญ่ถึง 77 จังหวัด และมีโอกาสที่หลายจังหวัดที่จะแบ่งพื้นที่เพิ่มจำนวนจังหวัดให้ประเทศอีกในอนาคต วันนี้ เดลินิวส์ออนไลน์ แนะนำจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศ 5 อันดับ ซึ่งในอนาคตบางจังหวัดอาจถูกแยกเพิ่มเป็นจังหวัดใหม่ก็เป็นได้

เริ่มจากอันดับที่ 1 จังหวัดนครราชสีมา หรือที่คนส่วนใหญ่เรียกว่า โคราช มีขนาดพื้นที่ 20,494 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 2,582,089 คน (ข้อมูลปี พ.ศ.2553) ซึ่งถือว่าเป็น จังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทย และมีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ นครราชสีมาเปรียบเสมือนประตูสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมมากมาย ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนตลอดทั้งปี

อันดับที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดซึ่งรวบรวมไว้ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย และรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้เป็นอย่างดี ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 20,107 ตารางกิโลเมตร มีจำนวนประชากรประมาณ 1.63 ล้านคน มากเป็นอันดับที่ 5 ของประเทศ ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศ เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติจะคิดถึงเสมอเมื่อต้องการมองหาสถานที่พักผ่อน

อันดับที่ 3 จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดที่เต็มไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ ลักษณะทางภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่า ผสมผสานกันทั้งป่าดงดิบและป่าโปร่ง มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 19,473 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 839,776 คน (ข้อมูลปี พ.ศ.2553) มีสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นที่รู้จักมากมาย เช่น น้ำตกเอราวัณ น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น สวนไทรโยก สะพานข้ามแม่น้ำแคว ฯลฯ

สำหรับอันดับที่ 4 จังหวัดตาก เป็นจังหวัดชายแดนที่สำคัญอีกจังหวัดหนึ่งของไทย และมีประวัติศาสตร์เก่าแก่นับแต่สมัยกรุงสุโขทัย มีขนาดพื้นที่ประมาณ 16,407 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 525,684 คน (ข้อมูลปี 2553) ที่สำคัญจังหวัดตากยังเป็นจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อจังหวัดอื่น ๆ มากที่สุดในประเทศไทย โดยมีอาณาเขตติดต่อถึง 9 จังหวัด รวมถึงมีแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อมากมาย ทั้ง น้ำตกทีลอซู น้ำตกปิ๊ตุ๊โกร อุ้มผาง เป็นต้น

ปิดท้ายด้วยอันดับที่ 5 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดแรกที่ได้เห็นดวงอาทิตย์ก่อนพื้นที่อื่นทั่วประเทศ มีขนาดพื้นที่ 16,113 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 1,813,088 คน (ข้อมูลปี 2553) อุบลราชธานี เป็นเมืองใหญ่ที่มีประวัติศาสตร์ที่มายาวนานมากว่า 200 ปี ด้วยความกว้างใหญ่ของพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี จึงถูกแบ่งออกเป็นจังหวัดใหม่คือจั งหวัดยโสธร ในปี พ.ศ. 2515 และจังหวัดอำนาจเจริญ ในปี พ.ศ. 2536 ทำให้หากรวมพื้นที่อีกสองจังหวัดที่แยกออกไป จังหวัดอุบลราชธานีจะมีพื้นที่เป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย

ทีมเดลินิวส์ออนไลน์
สนใจงานเสริมทำที่บ้านติดต่อที่คุณปริญญา โทร088-873-9626,083-819-5389 พร้อมจดรหัส+++G130003+++นี้มารับงานไปทำได้ทันที