งานราชการ กรมคุมประพฤติ เปิดสอบ 5 อัตรา

งานราชการ กรมคุมประพฤติ เปิดสอบ 5 อัตรา

140310 Kaew 0

งานราชการ กรมคุมประพฤติ เปิดสอบ 5 อัตรา เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไปเพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง สำหรับ ผู้ปร […]