การดื่มน้ำเป็นสิ่งจำเป็นเฝ้าระวังสารตะกั่วที่มาจากตู้น้ำเย็น

142806 Kaew 0

การดื่มน้ำระวังสารตะกั่วเป็นสิ่งจำเป็นเฝ้าระวังสารตะกั่วที่มาจากตู้น้ำเย็นเพราะตู้น้ำเย็นทำมาจากโลหะมีความเสี่ยงสูงที่จ […]