งานราชการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดสอบ

งานราชการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดสอบ 7 อัตรา

152711 Kaew 0

อัพเดท งานราชการ ล่าสุด กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดสอบ 7 อัตรา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการพลเรือน […]

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

งานราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดสอบ 65 อัตรา

151911 Kaew 0

อัพเดท งานราชการ ล่าสุด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดสอบ 65 อัตรา เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ […]

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

งานราชการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดรับสมัคร 14 อัตรา

150611 Kaew 0

แนะนำ.. งานราชการ ล่าสุด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดรับสมัคร บุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 14 อัตราในตำ […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

งานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครงาน 10 อัตรา

150411 Kaew 0

อัพเดทงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครงาน จำนวน 10 อัตรา เพื่อคัดเลือกจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ […]

สมัครงานสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

หางานราชการล่าสุด สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครงาน 23 อัตรา

152610 Kaew 0

อัพเดท หางานราชการล่าสุด สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครงาน 23 อัตรา เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ผู้สนใจ ส […]