นวตกรรมความงามช่วยกระชับผิวชะลอวัยด้วยการฉีดเลือดตัวเอง

132707 Kaew 0

นวตกรรมความงามด้วยการฉีดเลือดตัวเอง ช่วยกระชับผิวชะลอวัยเนื่องจากเกร็ดเลือดเมื่อนำมากระตุ้นอาจด้วยการใส่สารเคมีจะทำให้ห […]