แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท

131303 Kaew 0

สมัยก่อนได้มีการลักลอบนำโบราณวัตถุที่ขุดค้นพบไปขายทำให้กรมศิลปกรต้องเข้ามาำดำเนินการให้เป็นแหล่งโบราณคดีและเป็นแหล่งโบร […]