‘ชิอาซึ’ ปรับสมดุลสไตล์ญี่ปุ่น

132002 Kaew 0

ศาสตร์การนวดไม่ใช่มีที่ของไทยที่ขึ้นชื่อลองมาดูการนวดของญี่ปุ่นก็มีเป็นการนวดกดจุดที่ชื่อว่า ชิอาซึมีที่มาจากชิหมายถึงน […]