การเสนอร่างพระราชบัญญัติตามรัฐธรรมนูญอะไรคือกฎหมายการเงิน

131208 Kaew 0

พระราชบัญญัติกฎหมายการเงินตามรัฐธรรมนูญแบ่งได้2กรณีคือ การเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติธรรม […]