มะเร็งปากมดลูกพบมากในวัยทำงานรองจากมะเร็งเต้านมควรรู้

130409 Kaew 0

มะเร็งปากมดลูกพบในวัยทำงาน มักพบบ่อยรองจากมะเร็งเต้านมควรรู้เป็นสาเหตุการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งในผู้หญิงไทยมากเป็นอันดับ […]