กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

งานราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดสอบ 65 อัตรา

151911 Kaew 0

อัพเดท งานราชการ ล่าสุด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดสอบ 65 อัตรา เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ […]

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดสอบ

งานราชการที่เปิดสอบ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดสอบ 12 อัตรา

140311 Kaew 0

อัพเดทงานราชการที่เปิดสอบ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดสอบ 12 อัตรา เป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ผู้สนใจ สอบกรมบริการสุ […]

หางานราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดสอบ 14 อัตรา

หางานราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดสอบ 14 อัตรา

141901 Kaew 0

หางานราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดสอบ 14 อัตรา เพื่อจัดจ้างบุคคลและบรรจุเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งต่างๆ สังกัดหน่ […]

หางานราชการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดสอบ 9 อัตรา

หางานราชการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดสอบ

130910 Kaew 0

หางานราชการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดสอบ 9 อัตรา เพื่อบรรจุและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งต่างๆ สำ […]