สำนักงาน ก.พ.รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558

140110 Kaew 0

สำนักงาน ก.พ.รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558 สำหรับผู้สอบผ่านการสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถที […]

หางานราชการ สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบ

หางานราชการ สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบ นักทรัพยากรบุคคล 5 อัตรา

131706 Kaew 0

หางานราชการ สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบ นักทรัพยากรบุคคล 5 อัตรา เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ วุฒิปริญญาโท ผู้ประสงค์ สม […]