งานเลือกซื้อสินค้า ในห้างสรรพสินค้า

งานเลือกซื้อสินค้า ในห้างสรรพสินค้า รับวุฒิ ม.3 จ่ายค่าแรง 475 บาท/วัน

190301 Kaew 0

งานเลือกซื้อสินค้า ในห้างสรรพสินค้า รับวุฒิ ม.3 จ่ายค่าแรง 475 บาท/วัน รับวุฒิ ม.3 ขึ้นไป อายุไม่เกิน 40 ปี ทำหน้าที่เลือกหยิบสินค้าตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งผ่านมือถือ แอพพลิเคชั่นบริษัท