ถุงเท้าลอกผิวหนังในผู้ป่วยเบาหวานขูดเซลล์ผิวหนังที่ตายกันติดเชื้อ

142204 Kaew 0

ถุงเท้าลอกผิวหนังในผู้ป่วยเบาหวานขูดเซลล์ผิวหนังที่ตายกันติดเชื้อ ผู้ป่วยเบาหวานต่างมีปัญหาต้องนั่งคอยคิวเป็นเวลานาน เพ […]