นักศึกษาฝึกงาน Part-Tim

นักศึกษาฝึกงาน ต้อนรับลูกค้า และรับออเดอร์จากลูกค้า ประจำ Seenspace 13

172808 Kaew 0

นักศึกษาฝึกงาน Part-Time ต้อนรับลูกค้า และรับออเดอร์จากลูกค้า ประจำ Seenspace 13 จำนวน 15 อัตรา รับอายุ 20ปีขึ้นไป ไม่จ […]